TroInt Ödeshögs kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Överförmyndarnämnd för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner


Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga